Akty prawne i inne dokumenty

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej - dokument do pobrania (PDF 224 KB)

UCHWAŁA NR XL/366/2022 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025- dokument do pobrania (PLIK PDF 491KB)

USTAWA z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”- dokument do pobrania (PLIK PDF 316KB)

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - dokument do pobrania (PLIK PDF 1MB)

Procedury objęcia rodzin przeżywających  trudności opiekuńczo- wychowawcze wsparciem asystenta rodziny - dokument do pobrania (PLIK PDF 4MB)