Informacja o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Drukuj
środa, 15 lipca 2015 10:57

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca lutego 2016 roku w Stowarzyszeniu KRĄG, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego Stowarzyszenie KRĄG, realizować będzie cykliczne działania z zakresu ekonomiki gospodarstwa domowego, w tym planowania wydatków na zabezpieczenie podstawowych potrzeb żywnościowych, przy wykorzystaniu artykułów otrzymanych z POPŻ. W ramach Banku Kulinarnego będziemy zamieszczać przepisy na pomysłowe potrawy wykonane przez osoby korzystające z pomocy POPŻ. Zaprosimy także do wolontariatu, a więc bezinteresownej pomocy, która świadczona będzie przez osoby korzystające ze wsparcia FEAD. Zamierzamy we współpracy z pracownikami socjalnymi OPS we Wrześni, a w szczególności asystentami rodziny włączać korzystających z pomocy w różne inicjatywy prospołeczne, angażujące całe rodziny. Informować będziemy o działaniach realizowanych w ramach EFS i pomagać do angażowania się w projekty UE. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Stowarzyszenie KRĄG objęła wsparciem żywnościowym 1104 osoby. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania W grudniu 2014 osoby korzystające z pomocy żywnościowej, pomagali jako wolontariusze w przygotowywaniu paczek świątecznych z żywności pozyskanej ze zbiórki, dla osób z ich otoczenia;

W grudniu 2014 realizowano projekt współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego - „Korepetycje rodzicielskie” dla samotnych rodziców borykających się z problemem ubóstwa, ograniczającego zaspakajanie podstawowych potrzeb rodziny;

W grudniu realizowano projekt współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego –„ Żyj z rozwagą”. Projekt zakładał popularyzację zdrowego odżywiania i aktywności ruchowej i kierowany był do osób korzystających ze wsparcia żywnościowego. W ramach projektu zorganizowana została Wieczerza Wigilijna. Uczestnicy wymieniali sia przepisami na potrawy wigilijne, a najciekawsze, proste i smaczne przepisy, nagradzane były drobnymi upominkami.

Od stycznia 2015 osoby bezrobotne kierowane są na spotkania ze specjalistą z zakresu doradztwa zawodowego i coachingu. Osoby bezrobotne, w szczególności samotni rodzice, żyjący ze świadczeń mają sporządzany indywidualny plan działania. Zajęcia prowadzone są przez wolontariusza.

Przez cały okres trwania Programu, osoby korzystające z pomocy żywnościowej Stowarzyszenia kierowane są do rejonowych pracowników socjalnych, na warsztaty z ekonomii domowej, w tym właściwego zagospodarowania otrzymywanej pomocy w formie żywności. Pracownicy socjalni w trakcie wizyt w miejscu zamieszkania podopiecznego OPS nadzorują prawidłowe wykorzystanie otrzymanej ze Stowarzyszenia żywności. Każdy z kierowanych przez OPS klientów był w kontakcie ze „swoim” rejonowym pracownikiem socjalnym OPS we Wrześni, który informował o wartości przekazywanej rodzinie paczki żywnościowej, o możliwościach wykorzystania otrzymanej żywności do sporządzania wartościowych posiłków, a także o źródłach finansowania Programu, w tym zakresu partycypacji środków unijnych.

Anna Prusak

Prezes Stowarzyszenia KRĄG