Dobry start 300+ dla ucznia Drukuj
piątek, 22 czerwca 2018 10:43

DOBRY START

300+  DLA UCZNIA
Świadczenie 300+ z Programu „Dobry start”  przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.  Świadczenie jest przyznawane niezależnie od sytuacji dochodowej rodziny.


Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Formularz wniosku dostępny będzie w wersji papierowej w kancelarii OPS, przy ul. Fabrycznej 14 oraz w budynku OPS, przy ul. Słowackiego 39. Wniosek o świadczenie z Programu „Dobry start”, podobnie, jak wniosek o świadczenie wychowawcze czy świadczenia rodzinne, można składać drogą elektroniczną już od 1 lipca oraz od 1 sierpnia w wersji papierowej. Wniosek o świadczenie 300+  należy złożyć do 30 listopada w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Słowackiego 39. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeżeli wniosek złożony zostanie  złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi  w ciągu 2 miesięcy, od daty złożenia wniosku. Świadczenie z Programu  „Dobry start” nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu. 

DOBRY START

 

300+ DLA UCZNIA

 

 

 

Świadczenie 300+ z Programu „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie jest przyznawane niezależnie od sytuacji dochodowej rodziny.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka.

Formularz wniosku dostępny będzie w wersji papierowej w kancelarii OPS, przy ul. Fabrycznej 14 oraz w budynku OPS, przy ul. Słowackiego 39

Wniosek o świadczenie z Programu „Dobry start”, podobnie, jak wniosek o świadczenie wychowawcze czy świadczenia rodzinne, można składać drogą elektroniczną już od 1 lipca oraz od 1 sierpnia w wersji papierowej.

Wniosek o świadczenie 300+ należy złożyć do 30 listopada w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Słowackiego 39

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeżeli wniosek złożony zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy, od daty złożenia wniosku.

Świadczenie z Programu Dobry start” nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.