Warsztaty Ekonomiczne Drukuj
piątek, 15 marca 2019 11:40


Dotyczy: Warsztatów ekonomicznych o tematyce: ZDROWO – NIE ZNACZY DROGO - FINANSOWO SILNI w ramach realizacji działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2018

W imieniu Stowarzyszenia „Krąg” z siedzibą we Wrześni, ul. Fryderyka Chopina 9 uprzejmie informuję, że w dniu 27 marca 2019 roku w godzinach 9:30 i 11:00 organizowane będą  warsztaty ekonomiczne. Warsztaty przeznaczone dla beneficjentów Programu FEAD 2018 (skierowane przez OPS we Wrześni), realizowane będą w ramach działań towarzyszących POPŻ  PODPROGRAM 2018.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie z OPR prosimy pracowników socjalnych o informowanie i zachęcanie do wzięcia udziału w warsztatach osób skierowanych do naszej organizacji POPŻ 2018. Organizatorem warsztatów jest Wielkopolski Bank Żywności.

Z poważaniem
Krystyna Spychalska Prezes Stowarzyszenia „KRĄG”