Rejonowi Pracownicy Socjalni Drukuj

Rejonowi Pracownicy Socjalni

 

 

Spis numerów telefonówSEKCJA POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

FAX

 

616407266

11

 

Spychalska

Krystyna

616407210

103

Karbowiak

Bożena

616407232

101

Strzelczak

Karolina

616407233

101

Gąszczyk

Magdalena

616407234

101

Korczak – Kreczmer

Katarzyna

616407211

102

Jańczak

Maria

616407212

102

Kostuch – Kruszyńska

Karolina

616407219

102

Waraczewska

Marta

616407214

104

Rakowska

Olga

616407215

104

Nowak

Agnieszka

616407216

104

Kędziora

Krystian

616407217

104

Staszak

Artur

616407218

105

Freus

Katarzyna

616407213

105

Szambelańczyk

Anna

616407220

105

Świątek

Joanna

616407221

106

Orłowska

Magdalena

616407222

106

Kierzek

Aleksandra

616407223

107

Bolewicz- Binkowska

Agnieszka

616407224

107

Krotoszyńska

Izabela

616407225

107

Czajka

Renata

616407226

108

Nowak

Angelika

616407227

108

Gromnicka

Aleksandra

616407228

109

Gieburowska

Martyna

616407229

109

Iskrzycka

Natalia

616407230

110

Smykla

Małgorzata

616407231

110

 

Alfabetyczny indeks ulic i wsi wraz z przypisanymi pracownikami socjalnymi