EFS-PO KL 2013 Drukuj
środa, 25 września 2013 07:59

POKL.023-1/13

Realizacja projektu systemowego współfinansowanego ze środków UE
pn. „Integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wrześni” w 2013 roku

W styczniu 2013 roku rozpoczęta została realizacja kolejnej edycji projektu „ Integracja społeczna i zawodowa Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni”.

W tym roku swój akces do projektu zgłosiło ponad 100 osób – nieaktywnych zawodowo klientów OPS we Wrześni.

W trakcie spotkań rekrutacyjnych, które miały miejsce w pierwszym kwartale tego roku, wyłoniona została grupa 45 osób, zainteresowanych udziałem w naszym przedsięwzięciu i spełniająca wymagane kryteria uczestnictwa.

Uczestnicy Projektu będą mieli możliwość udziału w bardzo urozmaiconym programie obejmującym:

- diagnozę własnego potencjału,

- nabycia kompetencji społecznych – ważnych życiowo umiejętności, takich jak przełamywanie własnej nieśmiałości, nawiązywanie pozytywnych relacji z otoczeniem, dobra organizacja czasu, umiejętność stawiania celów i dążenia do ich osiągnięcia, empatii,

- nabycia kompetencji zawodowych, umożliwiających zdobycie zatrudnienia.

Diagnoza własnego potencjału oparta będzie o Indywidualny Plan Działania – dokument sporządzany przez doradcę zawodowego. Przeprowadzenie specjalistycznych badań medycznych, pozwoli ocenić możliwości zdrowotne uczestnika w zakresie wykonywania określonych zawodów. Indywidualne spotkania z psychologiem ułatwią dokonanie samooceny i określenia problemów, skutkujących niepodejmowaniem zatrudnienia przez klienta OPS.

Uczestnicy Projektu będą mieli okazję zapoznania się ze specyfiką lokalnego rynku pracy i możliwości zatrudnienia w powstających na gminy firmach.

Uczestnicy Projektu mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego uczestnicząc w kursach zawodowych organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. Istnieje , w ramach organizowanych kursów, możliwość uzyskania kwalifikacji uprawniających do ubiegania się o prawo jazdy kat. B


Wielu, z uczestników Projektu, ma możliwość zdiagnozowania swojej sytuacji zdrowotnej pod kątem powrotu na otwarty rynek pracy. Tym osobom zostaną sfinansowane badania specjalistyczne, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.

Anna Prusak
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni
/-/

25-09-2013