Ogłoszenia
Warsztaty Kulinarne Drukuj
wtorek, 01 września 2015 10:45

1 września 2015 roku


Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni

Dotyczy: Warsztatów kulinarnych z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2015

Więcej…
 
„Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu" Drukuj
poniedziałek, 24 sierpnia 2015 14:38

Burmistrz Gminy Września informuje o rozpoczęciu rekrutacji Beneficjentów do Projektu „Interaktywna Września – cyfrowy świat w każdym domu". Osoby zainteresowane mogą składać wymagane dokumenty w terminie od 24.08.2015 r. do 07.09.2015 r. do Kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul. Fabrycznej 14 (na parterze).

Zapraszamy do  udziału w projekcie, którego głównym celem jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 146 gospodarstw domowych z Gminy Września zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej lub niepełnosprawności. Otrzymają one sprzęt komputerowy oraz wezmą udział w szkoleniach, dzięki którym będą mogli nauczyć się obsługiwać komputer oraz jak korzystać z Internetu.

 

Więcej…
 
Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majatku ruchomego Drukuj
poniedziałek, 24 sierpnia 2015 08:22

INFORMACJA

O ZBĘDNYCH I/LUB ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH KWOTY 300 EURO

INFORMACJA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM

 
Warsztaty Kulinarne Drukuj
środa, 15 lipca 2015 00:00

15 lipca 2015 roku


Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni

Dotyczy: Warsztatów kulinarnych z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2015

Więcej…
 
„Skwerek przy Spokojnej” Drukuj
poniedziałek, 15 czerwca 2015 08:11

Stowarzyszenie „KRĄG” w ramach programu Prowadzenie kompleksowego specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością dnia 03.06.2015r. zawarło umowę z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania pt. „Skwerek przy Spokojnej”
Pozyskaną dotację w kwocie 4 600 zł przeznaczymy na animatorów usprawniania ruchowego
i artystycznego oraz zakup biletów do kina. Całkowity koszt zadania to 5 700 zł.

Zgodnie z wytycznymi ogłoszenia konkursowego, projekt zamierzamy skierować do 50 dorosłych osób mieszkańców gminy Września. Uczestnicy projektu to osoby z różnorodnymi niepełnosprawnościami, które ze względu na stan zdrowia  ograniczają kontakty z otoczeniem co skutkuje osamotnieniem i wykluczeniem społecznym. Grupa takich ludzi, jako całość jest marginalizowana przez aktywne grupy społeczne.
Adresatami projektu będą w większości emeryci, renciści , osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego mieszkańców gminy Września  zmagających się
z problemem osamotnienia i pozostających poza społecznością z uwagi na  niepełnosprawność. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie aktywizacji ruchowej i profilaktyki zdrowia, zintegrowanie społeczności i mobilizowanie do podejmowania działań w zakresie poprawy kondycji fizycznej i psychicznej pozwoli na wydłużenie okresu samodzielnego zaspokajania potrzeb życiowych przez mieszkańców naszej gminy.

Uczestnikom projektu zamierzamy zaproponować:      
-  zajęcia usprawniające ruchowo;
-  zajęcia artystyczne;
-  seanse filmowe;
-  spotkania w klubie gier towarzyskich;
- spotkania ze specjalistami z zakresu: promocji zdrowia, doradztwa  dotyczącego kontaktów
z instytucjami finansowymi oraz pracy socjalnej.

Zadanie zostanie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 04.12.2015r.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 8 z 17