Ogłoszenia
Warsztaty Kulinarne Drukuj
środa, 15 lipca 2015 00:00

15 lipca 2015 roku


Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni

Dotyczy: Warsztatów kulinarnych z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2015

Więcej…
 
„Skwerek przy Spokojnej” Drukuj
poniedziałek, 15 czerwca 2015 08:11

Stowarzyszenie „KRĄG” w ramach programu Prowadzenie kompleksowego specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością dnia 03.06.2015r. zawarło umowę z Wojewodą Wielkopolskim na realizację zadania pt. „Skwerek przy Spokojnej”
Pozyskaną dotację w kwocie 4 600 zł przeznaczymy na animatorów usprawniania ruchowego
i artystycznego oraz zakup biletów do kina. Całkowity koszt zadania to 5 700 zł.

Zgodnie z wytycznymi ogłoszenia konkursowego, projekt zamierzamy skierować do 50 dorosłych osób mieszkańców gminy Września. Uczestnicy projektu to osoby z różnorodnymi niepełnosprawnościami, które ze względu na stan zdrowia  ograniczają kontakty z otoczeniem co skutkuje osamotnieniem i wykluczeniem społecznym. Grupa takich ludzi, jako całość jest marginalizowana przez aktywne grupy społeczne.
Adresatami projektu będą w większości emeryci, renciści , osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego mieszkańców gminy Września  zmagających się
z problemem osamotnienia i pozostających poza społecznością z uwagi na  niepełnosprawność. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie aktywizacji ruchowej i profilaktyki zdrowia, zintegrowanie społeczności i mobilizowanie do podejmowania działań w zakresie poprawy kondycji fizycznej i psychicznej pozwoli na wydłużenie okresu samodzielnego zaspokajania potrzeb życiowych przez mieszkańców naszej gminy.

Uczestnikom projektu zamierzamy zaproponować:      
-  zajęcia usprawniające ruchowo;
-  zajęcia artystyczne;
-  seanse filmowe;
-  spotkania w klubie gier towarzyskich;
- spotkania ze specjalistami z zakresu: promocji zdrowia, doradztwa  dotyczącego kontaktów
z instytucjami finansowymi oraz pracy socjalnej.

Zadanie zostanie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 04.12.2015r.

 
"Spotkajmy się ... między innymi" Drukuj
środa, 13 maja 2015 07:08

Stowarzyszenie Krąg otrzymało od Zarządu Powiatu we Wrześni dofinansowanie w kwocie 1000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą "Spotkajmy się ... między innymi". Działania w projekcie rozpoczną się od 1 marca 2015 roku i potrwają do 15 grudnia 2015 roku. Projekt jest adresowany do 50 osób w wieku 60+, mieszkańców powiatu wrzesińskiego, przewlekle i długotrwale chorych z różnorodnymi niepełnosprawnościami.

Zakładane cele oraz sposób ich realizacji:

- włączenie do społeczności lokalnej poszczególnych gmin, a tym samym społeczności powiatu wrzesińskiego 50 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością, osamotnieniem,

- poprawienie jakości życia i dostępu do różnych form rekreacji 50 osób z powiatu wrzesińskiego poprzez zorganizowanie zajęć aktywizujących takich jak: aerobik, nordic walking, aqua aerobik, tenis, wycieczki rowerowe i spotkania integracyjne,

- poprawienie jakości życia 40 osób poprzez umożliwienie korzystania z seansów leczniczych w Jaskini Solnej w Czeszewie,

- zainicjowanie minimum 2 grup samopomocowych, zorientowanych na integrację poprzez aktywność fizyczną,

- niwelowanie poczucia osamotnienia i izolacji społecznej seniorów - mieszkańców powiatu wrzesińskiego,

- zaspokojenie potrzeb poznawczych poprzez odkrywanie na nowo interesujących miejsc powiatu wrzesińskiego.

 
Uwaga! Praca! Drukuj
czwartek, 07 maja 2015 10:42

Uwaga!

Firma Adecco poszukuje pracowników. Więcej informacji tutaj -> OFERTA PRACY

 
Kontynuacja wypłaty stypendiów Drukuj
czwartek, 09 kwietnia 2015 14:00

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni informuje, że kontynuacja wypłaty stypendium szkolnego na drugie półrocze roku szkolnego 2014/2015 dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Września nastąpi po weryfikacji sytuacji świadczeniobiorcy. W związku z powyższym osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć oświadczenie aktualizacyjne w terminie od 8 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty dotyczące sytuacji materialnej rodziny ucznia – dochody netto za miesiąc marzec 2015 r. oraz oryginały rachunków, faktur lub innych dokumentów potwierdzających wydatki na cele edukacyjne w drugim półroczu roku szkolnego 2014/2015.

Druk oświadczenia jest dostępny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul.  Fabrycznej 14 - pokój  nr 208 i na stronie internetowej: www.ops.wrzesnia.pl.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 8 z 17