Ogłoszenia
Nowy okres świadczeniowy Drukuj
środa, 01 sierpnia 2018 10:54

Od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu „Rodzina 500+” i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2018 r. Ponadto od 1 sierpnia br., osoby zainteresowane będą mogły również składać wnioski o zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny, rozpoczynający się 1 listopada 2018 r., okres zasiłkowy.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub listownie. Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru aż 3 kanały. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Podobne udogodnienia obowiązują w odniesieniu do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń  z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o te świadczenia można składać osobiście, listownie lub przez internet. W tym ostatnim przypadku zainteresowani mają do dyspozycji Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia.

Podkreślenia wymaga, że aby otrzymać świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

Wnioski o ustalenie prawa do w/w świadczeń można złożyć w Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Sekcji Funduszu Alimentacyjnego i Sekcji Świadczeń Wychowawczych przy ul. Słowackiego 39.

Obsługa klientów odbywa się:
poniedziałek od godziny 8.00 do 16.00
wtorek - piątek w godzinach od 7.00 do 15.00

W sierpniu br. obsługa klientów w poniedziałek będzie się odbywać od godziny 8.00 do 18.00

 
Dobry start 300+ dla ucznia Drukuj
piątek, 22 czerwca 2018 10:43

DOBRY START

300+  DLA UCZNIA
Świadczenie 300+ z Programu „Dobry start”  przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.  Świadczenie jest przyznawane niezależnie od sytuacji dochodowej rodziny.


Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Formularz wniosku dostępny będzie w wersji papierowej w kancelarii OPS, przy ul. Fabrycznej 14 oraz w budynku OPS, przy ul. Słowackiego 39. Wniosek o świadczenie z Programu „Dobry start”, podobnie, jak wniosek o świadczenie wychowawcze czy świadczenia rodzinne, można składać drogą elektroniczną już od 1 lipca oraz od 1 sierpnia w wersji papierowej. Wniosek o świadczenie 300+  należy złożyć do 30 listopada w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Słowackiego 39. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeżeli wniosek złożony zostanie  złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi  w ciągu 2 miesięcy, od daty złożenia wniosku. Świadczenie z Programu  „Dobry start” nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu. 

DOBRY START

 

300+ DLA UCZNIA

 

 

 

Świadczenie 300+ z Programu „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie jest przyznawane niezależnie od sytuacji dochodowej rodziny.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka.

Formularz wniosku dostępny będzie w wersji papierowej w kancelarii OPS, przy ul. Fabrycznej 14 oraz w budynku OPS, przy ul. Słowackiego 39

Wniosek o świadczenie z Programu „Dobry start”, podobnie, jak wniosek o świadczenie wychowawcze czy świadczenia rodzinne, można składać drogą elektroniczną już od 1 lipca oraz od 1 sierpnia w wersji papierowej.

Wniosek o świadczenie 300+ należy złożyć do 30 listopada w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrześni, ul. Słowackiego 39

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeżeli wniosek złożony zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy, od daty złożenia wniosku.

Świadczenie z Programu Dobry start” nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu. 

 

 

 

 
ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM Drukuj
piątek, 02 marca 2018 14:58

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni informuje, że kontynuacja wypłaty stypendium szkolnego na drugie półrocze roku szkolnego 2017/2018 dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Września nastąpi po weryfikacji sytuacji świadczeniobiorcy. W związku z powyższym osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć oświadczenie aktualizacyjne w terminie od  3 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty dotyczące sytuacji materialnej rodziny ucznia – dochody netto za miesiąc marzec 2018 r. oraz oryginały rachunków, faktur lub innych dokumentów potwierdzających wydatki na cele edukacyjne w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018.
Druk oświadczenia jest dostępny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul.  Fabrycznej 14 - pokój  nr 208 oraz w kancelarii  i na stronie internetowej: www.ops.wrzesnia.pl.

 

 

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ

O CHARAKTERZE SOCJALNYM

 Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni informuje, że kontynuacja wypłaty stypendium szkolnego na drugie półrocze roku szkolnego 2017/2018 dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Września nastąpi po weryfikacji sytuacji świadczeniobiorcy. W związku z powyższym osoby zainteresowane zobowiązane są złożyć oświadczenie aktualizacyjne w terminie od 3 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty dotyczące sytuacji materialnej rodziny ucznia – dochody netto za miesiąc marzec 2018 r. oraz oryginały rachunków, faktur lub innych dokumentów potwierdzających wydatki na cele edukacyjne w drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018.

Druk oświadczenia jest dostępny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul. Fabrycznej 14 - pokój nr 208 oraz w kancelarii i na stronie internetowej: www.ops.wrzesnia.pl.

 
Zaproszenie na warsztaty Drukuj
czwartek, 01 lutego 2018 10:56

 
Informacja FEAD marzec 2018 Drukuj
czwartek, 01 lutego 2018 10:25

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 2 z 17