ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIUM SZKOLNE OD 1.03.2023 R.

ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIUM SZKOLNE OD 1.03.2023 R.

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni informuje, że kontynuacja wypłaty stypendium szkolnego na drugie półrocze roku szkolnego 2022/2023 dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Września, w tym uczniów będących obywatelami Ukrainy nastąpi po weryfikacji sytuacji świadczeniobiorcy. W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą składać oświadczenia aktualizacyjne w terminie od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty dotyczące sytuacji materialnej rodziny ucznia – dochody netto za miesiąc luty 2023 r. oraz oryginały rachunków, faktur lub innych dokumentów potwierdzających wydatki na cele edukacyjne w drugim półroczu roku szkolnego 2022/2023.

Wypełniony formularz oświadczenia wraz z dokumentami należy złożyć w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul. Fabrycznej 14 (poniedziałek od 8:00 do 15:30, od wtorku do piątku od 7:00 do 14:30) lub listownie na wskazany powyżej adres.

Prosimy o wpisanie nr telefonu, pod którym pracownik weryfikujący dokumenty będzie mógł skontaktować się z wnioskodawcą.

Druki oświadczeń dostępne są w kancelarii Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul. Fabrycznej 14 oraz na stronie internetowej: www.ops.wrzesnia.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod nr telefonu  (61) 640 72 42.

Załączniki:
– oświadczenie stypendium szkolne 2022 – 2023 zmiana decyzji (PLIK PDF 214 KB)
– oświadczenie stypendium szkolne 2022 – 2023 UKR zmiana decyzji (PLIK PDF 191 KB)

Skip to content