Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni informuje, że kontynuacja wypłaty stypendium szkolnego na drugie półrocze roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Września nastąpi po weryfikacji sytuacji świadczeniobiorcy. W związku z powyższym osoby zainteresowane mogą składać oświadczenia aktualizacyjne w terminie od 2 marca 2020 r.- do 31 marca 2020 r. Do oświadczenia należy dołączyć dokumenty dotyczące sytuacji materialnej rodziny ucznia – dochody netto za miesiąc luty 2020 r. oraz oryginały rachunków, faktur lub innych dokumentów potwierdzających wydatki na cele edukacyjne w drugim półroczu roku szkolnego 2019/2020.
Druk oświadczenia jest dostępny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul. Fabrycznej 14 – pokój nr 208 oraz w kancelarii i na stronie internetowej: www.ops.wrzesnia.pl.

Skip to content