SZKOLENIE Z PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

W dniu 16 listopada 2023 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przy ul. Słowackiego 39, odbyło się szkolenie z profilaktyki uzależnień, które zostało poprowadzone przez oficera prasowego KPP Września- młodszego aspiranta Pana Adama Wojcińskiego. W szkoleniu udział wzięli pracownicy Sekcji Wspierania Rodziny z tut. Ośrodka oraz kuratorzy i aplikanci Sądu Rejonowego we Wrześni.

Tematem spotkania było rozpoznawanie substancji psychoaktywnych oraz symptomów, które mogłyby świadczyć o rozwijającym się problemie uzależnienia.

Prowadzący szkolenie, omówił przyczyny sięgania po środki uzależniające oraz zachowania, które pozwoliłyby zmotywować rodzica bądź opiekuna do podjęcia określonych działań, w celu ochrony dziecka przed uzależnieniem.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały walizki Drug-box, dzięki którym uczestnicy mieli możliwość zapoznania się imitacjami narkotyków oraz przedmiotami związanymi z ich zażywaniem.

Udział w szkoleniu miał na celu podniesienie kompetencji pracowników w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania uzależnieniu wśród młodych ludzi.

Skip to content